Gör vårt fertilitetstest

Vissa kvinnor har svårare att bli gravida än andra. Det kan bero på många faktorer som ålder och tidigare eller nuvarande sjukdomar. Beroende på orsaken till dina fertilitetsproblem kan du få hjälp genom att behandla den underliggande orsaken eller med annan typ av fertilitetsbehandling.

Gör testet

Varför kan vi inte bli gravida?

Ungefär 10-15 procent av par som försöker skaffa barn är ofrivilligt barnlösa. Det kan vara svårt att säga exakt vad det beror på. Problemet kan nämligen ligga hos både kvinnan och mannen. Efter att ha varit ofrivilligt barnlös i mer än ett år inleds därför oftast en gynekologisk utredning.

Läs mer...

Öka fertiliteten och öka chansen att bli gravid

Har du och din partner försökt att bli gravida under lång tid men inte lyckats? Kanske är du orolig över att din fertilitet minskat eller att du inte kan bli gravid? Att försöka bli gravid kan vara påfrestande, men det är vanligare med nedsatt fertilitet, än att man inte kan bli gravid alls.

Läs mer...