Användning av Omeprazol vid graviditet

Många lider vid sin graviditet av sura uppstötningar och halsbränna. Omeprazol lindrar dessa besvär men är det helt säkert att äta omeprazol under graviditeten?


Forskning visar att över 30% av befolkningen och hela 80% av gravida någon gång under graviditeten drabbas av sura uppstötningar och halsbränna. Således är det ett vanligt problem hos många människor.

Sura uppstötningar och halsbränna

Vad är halsbränna och sura uppstötningar?

För att magen ska kunna bryta ner maten har vi magsyra till hjälp. Ibland händer det att magsyran kommer upp i halsen och orsakar så kallade refluxsymtom, exempelvis sura uppstötningar och halsbränna.

Halsbränna definieras av läkare som en svidande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen och sura uppstötningar definieras en sur smak i munnen.

Vad orsakar halsbränna under graviditeten?

Varför drabbar halsbränna och sura uppstötningar gravida kvinnor i så stor utsträckning? Detta beror på förändringar i hormonbalansen under graviditeten och det tryck som det växande fostret skapar på magsäcken.

Sura uppstötningar kan kännas obehagliga och ett sätt att åtgärda detta är att använda en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Denna typ av läkemedel verkar genom att minska mängden syra som produceras i magen och därmed den mängd som potentiellt kan orsaka halsbrännan.

En långvarig halsbränna kan leda till känslig mage, så kallad dyspepsi, som är ett samlingsnamn för besvär som kommer från den övre delen av magen, kring maggropen och området ovanför naveln. Behandling av halsbränna är således viktigt i det initiala skedet då det kan leda mer långtgående konsekvenser om det går obehandlat.

Utöver detta är halsbränna ofta ett symptom i samband med magkatarr, något som kan vara allvarligt i samband med en graviditet.

Läkemedel mot sura uppstötningar

Som tur är finns olika receptfria läkemedel mot sura uppstötningar. Man brukar dela in dem i fyra grupper och behandlar dessa symtomen på olika sätt och samtliga kan ha olika biverkningar.

Utöver protonpumpshämmare som redan nämts ovan är dessa fyra kategorier:

  • Neutralisera magsyran med antacida läkemedel (exempelvis Novalucol)
  • Förhindra uppstötningen med med alginsyra
  • Minska magsyran med histamin-2-blockerare (även kallade H2-blockerare)
  • Minska magsyran med protonpumpshämmare

Antacida

Antacida gör att magsäcken blir mindre sur. Magnesium, kalcium, och bikarbonat är exempel på verksamma ämnen som förekommer i antacida läkemedel.

Så här fungerar antacida

De verksamma substanserna i dessa läkemedel verkar genom att binda eller neutralisera syran i magsäcken. På så sätt blir mindre surt. Effekten kommer inom några minuter och varar i några timmar.

Alginsyra

Alginsyra är läkemedel som gör att det sura maginnehållet har svårare att komma upp i matstrupen.

Så här fungerar alginsyra

Alginsyra reagerar med magsyran och bildar en skummande gel. Denna gel som lägger sig som ett lock ovanpå magsäckens innehåll. På så sätt minskar risken för reflux. Alginsyra tas inte upp från tarmen utan lämnar kroppen med avföringen.

H2-blockerare

Histamin-2-blockerare är läkemedel som minskar magsäckens produktion av syra. En verksamt substans är famotidin.

Så här fungerar H2-blockerare

Magsäckens produktion av saltsyra styrs bland annat av histamin. I magens slemhinnor finns mottagare för detta ämne. De läkemedel som innehåller H2-blockerare blockerar mottagarna och magsäckens produktion av saltsyra minskar.

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare är den grupp av läkemedel som är mest effektiv och som används oftast vid svårare besvär.

Protonpumpshämmare innehåller bland annat den verksamma substansen omeprazol. Det är ingen stor skillnad i effekt mellan de olika protonpumpshämmarna vid behandling av refluxbesvär.

Så här fungerar protonpumpshämmare

Syran bildas i magen med hjälp av så kallade protonpumpar och kommer sedan ut i magsäcken. Läkemedel så som omeprazol begränsar dessa pumpar och på så sätt bildas mindre mängd saltsyra.

Omeprazol vid graviditet

Ett av de läkemedel som är vanligast förekommande som ingår i gruppen protonpumpshämmare är omeprazol.

Oberoende om man är gravid eller ej bör läkemedel innehållande omeprazol i allmänhet tas på morgonen. Man kan ta det på tom mage eller i samband med måltid. Även om det inte är särskilt vanligt med biverkningar eller besvär kan det vara bra att rådfråga läkare. Dock behöver man alltid ta del av den information som finns på bipacksedel av det preparat man tänker ta, vare sig man befinner sig i en graviditet eller ej.

Om man är gravid eller ammar, tror man sig vara gravid eller planerar att skaffa barn, bör man rådfråga läkare eller apotekspersonal innan man använder omeprazol eller andra läkemedel som är protonpumpshämmare.

Omeprazol utsöndras genom bröstmjölken men påverkar med största sannolikhet inte barnet vid mindre doser.

Sökningar på Google som ”omeprazol gravid” tyder på att man är medveten om att läkemedel kan ha negativa inverkningar på graviditeten och att man är mån om att införskaffa information.

Förebyggande åtgärder

Ibland är det klokt att försöka undvika att få besvär som halsbränna till att börja med. Detta så att man inte tar läkemedel i onödan, detta är särskilt viktigt under en graviditet då biverkningar kan vara till extra besvär.

Generella tips är att man bör försöka att äta regelbundet, undvika att äta alltför mycket mat och dricka för mycket vätska vid måltiderna samt att inte äta kryddstark mat.

Utöver vanliga hälsoråd för den som är gravid som att inte röka eller dricka alkohol bör man även undvika kolsyrade drycker och citrusfrukter om man vill minimera risken för exempelvis halsbränna.