Varför kan vi inte bli gravida?

Ungefär 10-15 procent av par som försöker skaffa barn är ofrivilligt barnlösa. Det kan vara svårt att säga exakt vad det beror på. Problemet kan nämligen ligga hos både kvinnan och mannen. Efter att ha varit ofrivilligt barnlös i mer än ett år inleds därför oftast en gynekologisk utredning.


Om ni aktivt har försökt att bli gravida under ett år och intelyckats ska ni söka hjälp. Att försöka aktivt innebär att ha sex två till tre gånger i veckan under ett år.

För att ta reda på vad ofrivillig barnlöshet beror på måste det göras flera olika utredningar. Men i vissa fall hjälper det tyvärr inte att göra en utredning, utan tio procent av alla par som inte kan få barn är oförklarligt barnlösa.

Däremot finns det en lista över olika sjukdomar och tillstånd som det kan rör sig om.

För kvinnan:
 • Skadade äggledare
 • Ägglossningsrubbningar
 • Sjukdomen endometrios
 • Kvalitén på äggen
 • Äggstockarnas funktion
 • Kromosomavvikelser
 • PCO
 • Eller en kombination av flera av ovanstående
För mannen:
 • Fel på bildningen av spermier
 • Fel på utlösning eller transport av spermier
 • Infektion
 • Inflammation
 • Kromosomavvikelser
 • Eller en kombination av flera av ovanstående
Utredning

Det första ni ska göra för att sätta igång en utredning om er barnlöshet är att söka vård.

Där försöker man ta reda på om det ligger några gynekologiska sjukdomar bakom barnlösheten, om kvinnan äggstockar kan binda ett befruktat ägg på rätt sätt, hur äggledarna fungerar och om kvinnan fortfarande har ägglossning och i så fall kvalitén på äggen.

Även mannens får lämna ett spermaprov för att se om det finns tillräckligt många aktiva spermier.

Behandling

Efter utredningen kommer ni tillsammans fram till en behandlingsplan beroende på vad utredningen kom fram till och vilka problem ni har. Läs mer om de olika behandlingarna här.