Fertilitetstestet

Vissa kvinnor har svårare att bli gravida än andra. Det kan bero på många faktorer som ålder och tidigare eller nuvarande sjukdomar. Beroende på orsaken till dina fertilitetsproblem kan du få hjälp genom att behandla den underliggande orsaken eller med annan typ av fertilitetsbehandling. Detta självtest är till för att du ska lära dig mer om vad som kan ligga bakom dina fertilitetsproblem och om du bör söka vård.

bebis


Fråga 4 av 9
Har du fått diagnosen polycystiskt ovariesyndrom (PCO eller PCOS)?

Polycystiskt ovariesyndrom kännetecknas av flera cystor på äggstockarna och orsakas av hormonella rubbningar.